Tag: Fitbit


Applications
fitbit-desktop-dashboard

Fitbit เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่เอาใจชาว Windows 10 มากขึ้น

Fitbit (ฟิตบิท) ผู้นำด้านอุปกรณ์การดูแลสุขภาพและกิจกรรมการออกกำลังกายแบบเชื่อมต่อ (Connected Health and Fitness) ประกาศเปิดตัวฟิตบิทสำหรับแอปพลิเคชั่นบน Windows 10
Skip to toolbar