Change-region-Windows-Phone-Store

ดาวน์โหลดแอปฯต่างประเทศบน Windows Phone ง่ายนิดเดียว

ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบน Windows Phone Store ของ Windows Phone ปกติจะแยกตามแต่ละประเทศ และบางเกม บางแอปฯ อาจจะเปิดให้ดาวน์โหลดแค่บางประเทศเท่านั้น

สำหรับ Windows Phone การข้ามประเทศไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นหรือเกมต่างๆนั้น ง่ายมาก ไม่ต้องสมัคร ID ใหม่ เพียงแค่เปลี่ยน Region ในเครื่อง Windows Phone ของคุณเท่านั้น

change-region-screen

โดยเข้าไปที่ settings > region จากนั้นเลือกประเทศที่ต้องการ และทำการ restart ใหม่

เพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นหรือเกมใน Windows Phone Store ที่ปล่อยเฉพาะในบางประเทศได้แล้ว

Share this post

Windows Club Thai

Windows Club Thai

แอดมินประจำเว็บไซต์ http://windowsclubthai.com

Skip to toolbar