Nokia+Lumia+520

ผลสำรวจเผย Lumia 520 ยังคงเป็น Windows Phone ยอดนิยม

AdDuplex เผยผลสำรวจจนถึงวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า Lumia 520 ยังคงเป็น Windows Phone ยอดนิยมมีการใช้งานสูงสุดทั่วโลกสูงถึง 19.3% ถึงแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็ตาม

AdDuplex-June-all-devicesHR

แต่ถ้าเทียบสถิติจากเดือนที่แล้ว ยอดผู้ใช้งาน Lumia 520 ลดลง 2.3% รุ่นที่มีการใช้งานเป็นอันดับสองได้แก่ Lumia 630 ที่มีการใช้งาน 9.8%  ส่วน Lumia 535 และ 635 มีผู้ใช้งาน 7.7% และ 7.1 % เพิ่มขึ้น 1% และ 0.8% ตามลำดับ

 

Source: Windows Central

Image: techcabal

 

 

 

Share this post

Windows Club Thai

Windows Club Thai

แอดมินประจำเว็บไซต์ http://windowsclubthai.com

Skip to toolbar